Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

"ЂУКА ДИНИЋ" ЛЕСКОВАЦ

Извршнa агенцијa за образовање, аудиовизуелне садржаје и културу (EACEA) објавила је нови Еразмус+ Општи позив за предлоге пројеката за 2020. годину у којем се налазе рокови за све појединачне компоненте програма.

Институције из Србије могу пуноправно да учествују у свим деловима Еразмус+ програма, као координатори или партнери. Више детаља о правилима и могућностима учешћа можете пронаћи у ажурираној верзији Еразмус+ Програмског водича за 2020. годину.

Преглед свих врста пројеката у којима Србија може да учествује, као и рокова у оквиру овог Конкурса, можете погледати на нашој страници Календар рокова.

 

Снимак Еразмус+ Информативног дана у Београду, можете погледати на нашем You Tube каналу.

Фондација Темпус пружа континуирану подршку свима који су заинтересовани за подношење пројеката у оквиру Еразмус+ програма. У склопу подршке, Фондација сваке године организује бесплатне радионице за писање Еразмус+ пројеката у Београду и другим градовима Србије, а тачне датуме, градове и регистрационе формуларе објавићемо ускоро.

Осим тога, Фондација пружа подршку за развој пројектне идеје свима који желе да учествују у Општем позиву за 2020. годину. Заинтересовани могу посетити Информативни центар Фондације Темпус на Теразијама 39 (I спрат), сваког радног дана 10-18 часова без претходне најаве или канцеларију у улици Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке), уз претходно заказивање.

Онлајн формулари за све типове Еразмус + пројеката који се подносе Фондацији Темпус или националним агенцијама програмских земаља можете погледати ОВДЕ, а за приступ је неопходно да имате ЕU login налог.

За пројекте који се подносе Извршној агенцији за пројекте у области образовања, културе и медија (EACEA) Европске комисије, формулари ће бити доступни ускоро.

Све јавне и приватне, основне и средње школе у Србији, школе за образовање националних мањина, као и друге школе без обзира на то ко је њихов оснивач, а које имају дозволу за рад издату од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и које изводе опште образовање и васпитање према Закону о основама образовања и васпитања и Закону о средњем образовању и васпитању, треба посматрати као институције које задовољавају основни формални предуслов да конкуришу за врсту пројеката – Еразмус+ КА1 (101) и КА2 (229).

Конкретно, то су следеће врсте школа:

Предшколска установа, основна школа, основна музичка школа, основна балетска школа, основна школа за ученике са сметњама у развоју, гимназија, средња стручна школа, средња уметничка школа, мешовита школа (гимназији и средња стручна или уметничка школа), средња школа за ученике са сметњама у развоју, oсновна и средња школа за ученике са сметњама у развоју  и инвалидитетом, oбразовно-васпитни центар као установа у којој се осим основног образовања и васпитања, односно предшколског и основног образовања и васпитања, остварује и средње образовање и васпитање.