Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

"ЂУКА ДИНИЋ" ЛЕСКОВАЦ

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА РАСПОРЕД ЧАСОВА

       ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД                                                         ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

   (ПРВА ГРУПА)                                                                       (ПРВА ГРУПА)

ЧАС

ВРЕМЕ

 

ЧАС

ВРЕМЕ

1.

730 – 800

 

1.

730 – 800

 

мали одмор 5,

   

мали одмор 5,

2.

805 – 835

 

2.

805 – 835

 

велики одмор 15,

   

мали одмор 5,

3.

850 – 920

 

3.

840 – 910

 

мали одмор 5,

   

велики одмор 15,

4.

925 – 955

 

4.

925 – 955

 

мали одмор 5,

   

мали одмор 5,

5.

1000 – 1030

 

5.

1000 – 1030

 

мали одмор 5,

   

мали одмор 5,

6.

1035 – 1105

 

6.

1035 – 1105

 

мали одмор 5,

   

мали одмор 5,

7.

1110 – 1140

 

7.

1110 – 1140

ЧИШЋЕЊЕ УЧИОНИЦА 20 МИНУТА

ПОПОДНЕВНА СМЕНА РАСПОРЕД ЧАСОВА

       ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД                                                         ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 (ДРУГА   ГРУПА)                                                                             (ДРУГА ГРУПА)

 ЧАС ВРЕМЕ   ЧАС ВРЕМЕ

1.

1200 – 1230

 

1.

1200 – 1230

 

мали одмор 5,

   

мали одмор 5,

2.

1235 – 1305

 

2.

1235 – 1305

 

велики одмор 15,

   

мали одмор 5,

3.

1320 – 1350

 

3.

1310 – 1340

 

мали одмор 5,

   

велики одмор 15,

4.

1355 – 1425

 

4.

1355 – 1425

 

мали одмор 5,

   

мали одмор 5,

5.

1430 – 1500

 

5.

1430 – 1500

 

мали одмор 5,

   

мали одмор 5,

6.

1505 – 1535

 

6.

1505 – 1535

 

мали одмор 5,

   

мали одмор 5,

7.

1540 – 1610

 

7.

1540 – 1610

НАПОМЕНА: Сваке друге недеље прва и друга група ученика од првог до четвртог разреда мењају смене.