Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

"ЂУКА ДИНИЋ" ЛЕСКОВАЦ

Економска школа је формирана 17. августа 1948. године, одлуком Председништва владе НРС као Државна трговачка академија. Овај назив, за кратко време, бива замењен називом Економски техникум да би 1949. године Влада НРС донела уредбу по којој сви техникуми у будуће носе назив Економска школа.

У почетку школа је била смештена у згради данашње основне школе ,,Светозар Марковић". Одатле се премешта у мању, приземну зграду преко пута. Како је та зграда била неподесна за нормално одвијање образовно васпитног рада, Економска школа прелази у зграду Гимназије школске 1951/1952. године где се и данас налази. Од 1. септембра 1972. године школа је у саставу Образовно-Економског центра као посебна ООУР са Трговинско-угоститељском школом ,,Војислав Николајевић".

Као гломазне школе, које нису оправдале своје постојање Центри се убрзо укидају, тако да долази до одвајања ових школа 7. јануара 1988. године.

За подручје рада економија, право и администрација Економска школа је припремала кадрове за образовне профиле економски, правни, банкарски, финансијски техничар, ранијих година и извршиоце основних економских послова и пословне секретаре. У овој школској години Економска школа ће образовати следеће профиле: економски техничар, финансијски техничар, правни техничар ,пословни и финансијски администратор.

Образовање будућих кадрова одвија се плански и систематски преко реализације програмских садржаја опште образовних, опште стручних и уже стручних предмета.

Кроз блок наставу, одласке у предузећа и друге облике стручног рада ученици су у могућности да теоријска знања примењују и у пракси.

Од свог постојања школа бележи запажене резултате о чему сведоче бројна признања на такмичењима од општинског, републичког до некадашњег савезног нивоа. О успешности рада школе говоре бројни примери бивших ученика који се данас налазе на челу многих привредних организација и установа а многи од њих су стигли и до титуле доктора наука.