Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

"ЂУКА ДИНИЋ" ЛЕСКОВАЦ

Образовни профили за које је школа верификована

   У школској 2016/17. години Школа организује наставу у 24 одељења и то:

  • 6 одељења I разреда;
  • 6 одељења II разреда;
  • 6 одељења III разреда;
  • 6 одељења IV разреда.

Школа је верификована за следеће образовне профиле:

Подручје рада Образовни профил Tрајање образовања Број решења

 

 

 

 

 

Економија, право и администрација

Економски техничар 4 године

022-05-00354/93-03

од 27.5.1994.

Финансијски администратор 4 године

022-05-354/94-03

од 5.8.2013.

Пословни администратор 4 године

022-05-354/94-03

од 5.8.2013.

Финансијски техничар 4 године

022-05-354/94-03

од 29.1.2003.

Правни техничар 4 године

022-05-00354/93-03

од 27.5.1994.

Царински техничар 4 године

022-05-00354/93-03

од 25.5.2000.

Техничар обезбеђења 4 године

022-05-00354/93-03

од 11.12.2012.