Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

"ЂУКА ДИНИЋ" ЛЕСКОВАЦ

Наставним програмом за образовни профил економски техничар предвиђени су предмети којима се стичу неопходна стручна знања из економије, организације и менаџмента предузећа. Такође се кроз разне опште образовне предмете стичу општа знања и општа култура.
 
 
Смер Економски техничар је иновиран од школске 2019/2020. године. Измене су извршене у складу са захтевима тржишта. На овом смеру ученик ће најпре савладати основна знања из области економије. Већ од другог разреда, ученици поред теоријског, стичу и практична знања и вештине. Практична знања и вештине, ученици стичу симулирањем рада у привредном друштву. Оснивањем виртуелног привредног друштва, ученици ће као запослени у том привредном друштву примењивати стечена знања и повезати теорију и праксу.
Циљ стручног образовања за квалификацију Економски техничар је оспособљавање ученика за вођење администрације, комуникацију са клијентима и сарадницима, обављање рачуноводствених, финансијских, комерцијалних, банкарских послова и послова осигурања.
 
 
Loading...