Нови образовни профил који је настао спајањем два образовна профила Банкарски службеник и Службеник у осигурању.