Школски тимови, активи и комисије

Тимови и комисијеИме и презиме чланова
Тим за израду Годишњег плана рада и Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школеБиљана Ђорђевић  директор Сања Коцић Маркакис – координатор Биљана Жугић Бојана Цветановић Марина Станковић Миодраг Стојановић Данијела Синадиновић Драгана Крстић Марија Тричковић  
Тим за инклузивно образовањеМирјана Ивковић – координатор Татјана Чуровић Илић Ирена Дикић Весна Станковић Светлана Станковић Биљана Златковић Божидар Михајловић Миодраг Јањић Душан Благојевић  
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањаТања Петковић – Сања Коцић Маркакис Данијела Јовановић Алексић- координатор Јадранка Петковић Каролина Прокоповић Марија Тричковић Саша Коцић Валентина Ђокић Сузана Стојиљковић Ивана Стојановић Бојан Станковић- представник Савета родитеља Ученик Анастасија Николић 4.1  
Тим за самовредновањеМиодраг Стојановић – координатор Биљана Жугић (стални члан) Сања Ристић (стални члан) Председници стручних већа  
Тим за обезбеђивање квалитета рада установеМарина Станковић – координатор Тања Петковић Бојана Џунић Јосиповић Данијела Јовановић Алексић Зоран Димитријевић Сузана Ђорђевић Мирослав Станковић Светлана Станковић Ученик Алекса Божић 3.3 Родитељ Дејан Цакић Лок.самоуправа-Влада Стојановић  
Тим за развој међупредметних компентенција и предузетништваМилена Ђурић – координатор Живојин Прокоповић Драгана Крстић Драган Јовановић Сања Ристић Љубица Коцић Горан Митић Биљана Миленковић Марина Динић  
Тим за професионални развој запослених и каријерно вођење и саветовање ученикаБиљана Ђорђевић директор Бојана Цветановић – координатор Костадинка Петровић Биљана Златковић Маја Антуновић Милена Манојловић Горан Миловановић Сања Ристић Ивана Станојевић Весна Младеновић Душан Благојевић  
Тим за маркетинг и промоцију школе (сајт и друштвене мреже)Данијела Радовановић – координатор Ивана Станојевић Љубица Димитријевић Марина Станковић Лепосава Рангелов Александар Крстић Синиша Илић Слађана Јовић Бојана Моравац  
Тим за пројектно планирањеКаролина Прокоповић – координатор Весна Младеновић Владимир Станковић Миодраг Стојановић Драгана Крстић Данијела Радовановић Данијела Синадиновић Ивана Станојевић Сања Ристић  
Тим за подршку ученицима и сарадњу са породицомЉубица Димитријевић – координатор Маја Антуновић Татјана Цветковић Биљана Миленковић Бојан Ђурић Мирослав Станковић Сузана Стојиљковић Ивана Стојановић Иван Ђокић  
Актив за школско развојно планирањеБиљана Ђорђевић директор Сања Коцић Маркакис Зоран Димитријевић Весна Младеновић Каролина Прокоповић Драгана Крстић- координатор Владимир Станковић Снежана Живковић – Савет родитеља
Тим за израду и праћење школског програмаГоран Миловановић Биљана Миленковић Лидија Илић Жељко Вишковић И председници стручних већа
Рад са ученичким стипендијама  Марјан Стојановић
Комисија за израду распореда дежурстваБиљана Ђорђевић директор Сања Коцић Маркакис Мирослав Станковић
Особа задужена за спровођење забране пушењаСнежана Гашевић Слађан Дисић  
Особа задужена за ванредне ученикеБранкица Ђокић
Ученички парламентСања Коцић Маркакис – педагог  
1.Лице за заштиту података о личности   2.Особа задужена за израду распореда часова Биљана Жугић      Драгана Крстић
Комисија за спортске активности, здравствено васпитање и културно-уметничке активностиВладимир Станковић – координатор Александар Крстић Неда Цакић Јадранка Анђелковић Слађана Јовић Биљана Златковић Слађана Јовић Данијела Радовановић  
Особа задужена за евиденцију одсустваБиљана Жугић
Комисија за преквалификацијуБојана Џунић Весна Младеновић Сузана Стоиљковић Костадинка Петровић