Школски тимови, активи и комисије

Тимови и комисијеИме и презиме чланова
Тим за израду Годишњег плана рада и Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школеБиљана Ђорђевић – директор
Сања Коцић Маркакис – координатор
Биљана Жугић
Ивана Стојановић
Бојана Цветановић
Марина Станковић
Татјана Цветковић
Драгана Крстић
Марија Тричковић
Синиша Илић
Тим за инклузивно образовањеМирјана Ивковић – координатор
Бранка Ђокић
Ирена Дикић
Весна Станковић
Светлана Станковић
Биљана Златковић
Божидар Михајловић
Миодраг Јањић
Стефан Милошевић
Мартин Мичић
Милица Рончевић – представник родитеља
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањаБиљана Ђорђевић – директор
Сања Коцић Маркакис
Мирјана Ивковић
Данијела Јовановић Алексић – координатор
Тања Петковић
Јадранка Петковић
Каролина Прокоповић
Марија Тричковић
Саша Коцић
Валентина Ђокић
Сузана Стојиљковић
Ивана Стојановић
Жељко Вишковић
Бојан Станковић – представник Савета родитеља
Алекса Божић 4/3 – представник Ученичког
парламента
Тим за самовредновањеМиодраг Стојановић – координатор
Биљана Жугић (стални члан)
Сања Ристић (стални члан)
Председници стручних већа 
Тим за обезбеђивање квалитета рада установеМарина Станковић – координатор
Тања Петковић
Бојана Џунић Јосиповић
Данијела Јовановић Алексић
Зоран Димитријевић
Сузана Ђорђевић
Мирослав Станковић
Марина Савић
Ученик Лука Илић 4/3
Родитељ Дејан Цакић
Лок.самоуправа – Марија Стојановић Стаменковић
Тим за развој међупредметних компентенција и предузетништваМилена Ђурић – координатор
Живојин Прокоповић
Драгана Крстић
Драган Јовановић
Сања Ристић
Горан Митић
Биљана Миленковић
Марина Динић
Јелена Момчиловић 
Тим за професионални развој запосленихБиљана Ђорђевић – директор
Бојана Цветановић – координатор
Костадинка Петровић
Биљана Златковић
Маја Антуновић
Милена Манојловић
Горан Миловановић
Мирјана Ивковић
Александар Досев
Бранка Ђокић
Тим за маркетинг и промоцију школе (сајт и друштвене мреже)Данијела Радовановић – координатор
Ивана Станојевић
Емилија Митић
Марина Станковић
Лепосава Рангелов
Александар Крстић
Синиша Илић
Слађана Јовић
Стефан Милошевић
Мирослав Станковић
Тим за појачан васпитни радСања Коцић Маркакис – координатор тима
Слађана Јовић
Мирјана Ивковић
Божидар Михајловић
Горан Митић
Живојин Прокоповић
Зоран Тасић
Сузана Ђорђевић
Весна Станковић
Жељко Вишковић – секретар школе
Тим за каријерно вођење и саветовањеВесна Младеновић – координатор
Сања Ристић
Сања Коцић Маркакис
Емилија Митић
Данијела Радовановић
Биљана Жугић
Тим за пројектно планирањеКаролина Прокоповић – координатор
Ивана Станојевић
Весна Младеновић
Владимир Станковић
Тања Маринковић
Драгана Крстић
Данијела Радовановић
Данијела Синадиновић
Зоран Димитријевић
Милена Ђурић
Емилија Митић 
Тим за подршку ученицима и сарадњу са породицомТатјана Цветковић – координатор
Биљана Миленковић
Мирослав Станковић
Маја Антуновић
Бранкица Ђорђевић
Сузана Стојиљковић
Ивана Стојановић
Иван Ђокић
Мирјана Ивковић
Миодраг Јањић
Актив за школско развојно планирањеБиљана Ђорђевић – директор
Сања Коцић Маркакис
Зоран Димитријевић
Весна Младеновић
Каролина Прокоповић
Драгана Крстић – координатор
Владимир Станковић
Снежана Живковић – Савет родитеља
Тим за израду и праћење школског програмаГоран Миловановић – координатор
Биљана Миленковић
Лидија Илић
Милена Ђурић
Марина Станковић
Костадинка Петровић
Валентина Ђокић
Жељко Вишковић – секретар школе
И председници стручних већа
Рад са ученичким стипендијама  Марјан Стојановић
Милан Вишковић
Комисија за израду распореда дежурстваБиљана Ђорђевић директор
Сања Коцић Маркакис
Мирослав Станковић
Особа задужена за спровођење забране пушењаСнежана Гашевић
Слађан Дисић  
Особа задужена за ванредне ученикеБранкица Ђорђевић
Ученички парламентСања Коцић Маркакис – педагог  
Лице за заштиту података о личности Биљана Жугић      
Особа задужена за израду распореда часоваДрагана Крстић
Комисија за спортске активности, здравствено васпитање и културно-уметничке активностиВладимир Станковић – координатор
Александар Крстић
Неда Цакић
Јадранка Анђелковић
Слађана Јовић
Биљана Златковић
Данијела Радовановић
Емилија Митић
Татјана Добреновић
Особе задужене за евиденцију одсуства у књизи дежурставаБиљана Жугић
Биљана Миленковић
Особа задужена за праћење исправног
вођења књига евиденције, рада
библиотекара, стручних сарадника,
ОПН и помоћног особља
Биљана Цветановић
Комисија за преквалификацијуБојана Џунић
Весна Младеновић
Сузана Стоиљковић
Костадинка Петровић
Координатор за доношење, спровођење
и извештавање о спровођењу плана
интегритета
Сања Коцић Маркакис
Комисија за награде и похвале ученикаВесна Станковић
Костадинка Петровић
Мирјана Ивковић
Сања Коцић Маркакис
Алекса Божић – ученик 4/3
Лице задужено за родну равноправностЖељко Вишковић
Лице задужено за активност
поверљивог саветника
Горан Миловановић
Лице задужено за пријем информација о
узбуњивању
Жељко Вишковић
Лице задужено за вођење евиденције о
поклонима
Сања Коцић Маркакис
Лица задужена за рад на
платформи „Чувам те“
Биљана Ђорђевић – директор
Данијела Јовановић Алексић – координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Тања Петковић
Марија Тричковић
Ивана Стојановић
Сања Коцић Маркакис
Лице задужено за администрирање
мрежа
Горан Миловановић
Координатор за ес ДневникМирослав Станковић