Образовни профил: Финансијски администратор
Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Овај образовни профил ученици уписују да би стекли знања и вештине у свим сегментима финансијско – рачуноводствених послова, али и неопходна правна и економска знања, као и знања из опште културе.

На овом образовном профилу ученици стичу практичне вештине радећи у виртуелним привредним друштвима која оснивају у оквиру предмета финансијско – рачуноводствена обука.

У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да обављају праксу у реалним привредним друштвима, књиговодственим агенцијама, предузетничким радњама и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.

Од другог разреда ученици имају предмет Финансијско – рачуноводствена обука која се одвија у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву.

Кроз овај предмет ученици стичу најшира практична знања из области оснивања привредних друштава, финанијско-рачуноводствених послова и послова платног промета.

Након завршеног  средњег образовања, финансијски администратори могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих привредних друштава, у банкама, осигуравајућим организацијама, књиговодственим агенцијама…

Многи ученици се одлучују да упишу факултете што са успехом и чине.

Финансијски администратор ће умети да: обавља различите административне послове, самостално обавља послове платног промета, саставља и анализира финансијске извештаје, књиговодствено обухвата дужничко – поверилачке односе, обрачуна и књижи зараде, обрачуна и књижи амортизацију, евидентира послове са иностранством (увоз и извоз), презентује информације интерним и екстерним корисницима, архивира документа….