Ученички парламент

Ученички Парламент је интересна ученичка организација која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи и остварења слободе говора, сопственог мишљења и остварења својих права и интереса. Акценат је на оснаживању младих и доношењу заједничких одлука, развијању самопоуздања и личне одговорности, остваривања боље комуникације, развијања колективних односа и партерства са стручним сарадницима, директорком и родитељима, ради покретања иницијатива.

руководство ученичног парламента са педагогом школе

Ученички Парламент чине по 2 представника сваког одељења. Председник Парламента бира се сваке године на ту функцију у складу са правилом једногодишњег мандата. Координатор ученичког Парламента је Сања Коцић Маркакис, педагог школе која прати и кординише рад ове ученичке организације.

Ученички Парламент Економске школе је врло активан у претходним годинама о чему сведоче   многобројних активности,неке од њих су:

 1. Бројне хуманитарне акције, акције поводом Дечије недеље
 2. Сарадња са канцеларијом за младе града Лесковца.
 3. Срадња са Едукационим центром и учешће у  у Пројекту Реагуј на неједнакост – Иницијатива за смањивање неједнакости у образовању.Пројекат је финансирала ЕУ. Тим је састављен од педагога школе, једног наставника и 10 ученика који су учествовали у реализацији и организацији овог пројекта. Пројекат је реализован у виду трибине, под називом „Нисмо сви једнаки, али смо сви равноправни – будимо људи, и видео презентација“,2 фаза пројекта су обуке за Форум театар,прошла су  2 ученика, и спровођење радионица форум театар у школи и ван ње.Пројекат се наставља и у новој школској години.
 4. Пројекти – Омладинског центра за иновације  – онлине инфо сесије
 5. FLEX – Програм размене ученика који организује Амерички савет за Међународно образовање.
 6. Такмичење у изради Бизнис плана, „Унија изазов“
 7. Учешће на конкурсу „Европа и ја“ литерарни и уметнички конкурс.
 8. Smarthphone FILM festival Sopot – Такмичење за израду филма уз помоћ моб. Телефона
 9. Сарадња са Филозофским факултетом у Нишу, департман за психологију.
 10. Презентација ученика  о дигиталном насиљу за ученике школе и ван ње,
 11. Сарадња са тимом за КВС радионица за ученике,,Вештина управљања каријером,,
 12. Учешће представника Парламента на Генералној скупштини у Сокобањи.
 13. Учешће у пројетку „Бугарска ти пружа руку“ 3 радинице за ученике на три теме,писање предлога пројекта,тестирање ученика и одабир најбољег ученика и рада који ће примити награду у конзулату у Нишу,/таблет,мултифункционални штампач/ и наградно путовање за ученике и наставнике сараднике у пројекту посета Софији.
 14. Учешће ученичког Парламента у пројекту Канцеларије за младе у сарадњи са „Еуро банком“
 15. Учешће ученика парламента „ Национални сусерет младих у Апатину“
 16. Учешће у Еразмус + пројекту. 6 земаљ западног Балкана учествовали у радионици у Северној Mакедонији и стекли youtpass sertifikate.
 17. Укључивање школе у пројекат,,Превенција ризичног понашања младих,,у реализацији удружења Апел из Лесковца и Центар за социјални рад Лесковац,подржан од стране Друштвених делатности.Пројекат се бави превенцијом насиља у породици и партнерском односу у адолесцетном добу.У школи се спроводи низ радионица на ову тему почев од шк.2021/22.г.

-и многе друге активности.

                                                                                   Сања Коцић Маркакис

педагог школе  и координатор за рад Ученичког Парламента.