Одржана прва инфо сесија о пројекту „Бенефити усклађивања пословања са европским стандардима”

Дана 23. 11. 2023. године у просторијама школе одржана је инфо сесија о Еразмус+ пројекту „Бенефити усклађивања пословања са европским стандардима”.  Ауторке пројекта, Каролина Прокоповић и Ивана Станојевић, упознале су све заинтересоване ученике са циљевима пројекта, начином реализације, обавезама ученика који буду одабрани, условима конкурса и начином аплицирања. Ученици су показали да су изузетно мотивисани за учешће у пројекту и добили су одговоре на сва постављена питања. Остаје да им пожелимо срећу и још једном их охрабримо да се пријаве на конкурс.

Пројекат „Бенефити усклађивања пословања са Европским стандардима“

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА бр.2023-1-RS01-KA122 – ВЕТ-000140546

Предлог пројекта Економске школе „Бенефити усклађивања пословања са Европским стандардима“  прихваћен је и одобрен за финансирање у оквиру програма ЕРАЗМУС +.У овом пројекту активност мобилности укључује ученике наше школе. Планирано је да 15 ученика похађа 14 – дневну праксу у Грчкој по унапред осмишљеном програму који је у вези са дефинисаним потребама школе. Пројекат ће пружити могућност за учење и јачање кључних компетенција у иностранству ученицима школе и подржати интернационализацију школе.

Циљеви пројекта су:

– повећање  стручних компетенција кроз упознавање ученика са Европским стандардом е –фактурисања у рачуноводству. Ученици ће такође побољшати компетенције за оснивање и управљање фирмама које се баве трговином на велико у међународном окруженњу.

– усавршавање језичке компетенције у иностранству

У сарадњи са партнерима из Солуна, ученици ће обављати праксу у Грчким компанијама и стиче нова знања и вештине које ће им бити корисне у даљем личном и професионалном усавршавању. За време боравка у Грчкој, ученици  ће посетити многе културолошке знаменитости града Солуна.  Након завршених мобилности своје утиске и знања пренеће осталим ученицима у школи и ван ње. Искуства која ће стећи, осим професионалних вештина, укључиваће и знање које олакшава њихов лични развој и нове културне и друштвене компетенције.

Школа ће имплементирати нове позитивне резултате у свој рад, у своје планове и програме како би кроз ово искуство побољшала квалитет образовања, промовисала иновације, створила атрактивно европско подручје стручног образовања и ојачала европску димензију школе.

Позивница

Интернационализација образовања- отворена дискусија на тему Еразмус+

Стручњаци из области образовања и међународне сарадње, професори и директори школа
окупили су се 14. јуна у Привредној комори Ниша како би учествовали у отвореној дискусији на
тему интернационализације образовања и програма Еразмус+, који је организовао Унисер у
сарадњи са Привредном комором Србије.Представници наше школе били су наставници
економске групе предмета, Каролина Прокоповић, Весна Младеновић и Емилија Митић, као и
директорка школе Биљана Ђорђевић. Ова важна иницијатива окупила је бројне
заинтересоване учеснике из региона, са циљем да се расправља о бенефитима и изазовима
које доноси интернационализација образовних система.

Еразмус+ је програм Европске уније који пружа могућности за сарадњу и размену студената,
наставног особља и стручњака из различитих европских земаља. Програм промовише
мобилност, интеркултуралну размену и унапређење квалитета образовања кроз различите
активности и пројекте. Управо ове теме су биле предмет дискусије током скупа у Нишу.

Отворена дискусија о интернационализацији образовања и програму Еразмус+ у Привредној
комори Ниша била је прилика за размену идеја и искустава.
Током дискусије, истакнути су и бројни бенефити које пружа програм Еразмус+. Учесници су се
сложили да је интернационализација неопходна како би се припремили ученици за глобално
тржиште рада и стекли међународно искуство. Наглашена је важност језичке компетенције,
интеркултуралне свести и разумевања других култура као кључних елемената у
интернационализацији образовања. Професори су изнели своје позитивне утиске о
могућностима професионалног усавршавања и размене са колегама из других европских
земаља. Професорка Каролина Прокоповић поделила је своје искуство са Job shadowing на
Малти.

Пракса наше школе на Малти

Професор Каролина Прокоповић боравила је на Малти у периоду 16.10.- 22.10.2022. године у оквиру пројекта Internet West Balkans JS Malta. Главни циљ боравка је стручно усавршавање и пракса на MCAST институту у Паоло како би се упознали са образовно-васпитном системом на Малти. Наша школа и наш регион је у прилици да упозна сличности и разлике система образовања двеју држава како би се искористили и применили примери добре праксе.

Примена дигиталних алата и рад заснован на практичној настави су основ данашњег модерног образовања. У том правцу се креће и наша школа а искуства посете Малти ће служити даљем усавршавању и напредовању ученика, наставника и школе као целине.

Умрежавање са колегама из земаља Западног Балкана ће такође омогућити сарадњу са школама у региону и шире.