СИМУЛАЦИЈА СУДСКОГ ПРОЦЕСА НА УГЛЕДНОМ ЧАСУ КОСТАДИНКЕ ПЕТРОВИЋ КАО ПРИМЕР ЈЕДНЕ ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ

У уторак 21. 5. 2024. године одржан је угледни час из предмета из предмета Правни поступци, који је припремила и одржала професорка правне групе предмета Костадинка Петровић. Наставна јединица угледног часа била је Главни претрес у кривичном поступку, а час је одржан у одељењу III-5 у присуству директора, педагога, психолога и 10 колега. На овом  часу, који су сви присутни оценили као изузетно успешан, одлично припремљен и вођен, акценат је био на симулацији судског процеса, а реализацији часа претходио је опсежан и темељан истраживачки рад ученика, који су показали колико је тимски облик рада, као облик у коме јачају сарадничке компетенције ученика, значајан у модерној педагошкој пракси. Једна од иновација која је примењена јесте симулација судског процеса, чиме су ученици постављени у активну улогу,  а знања које су на овом часу стекли, као истраживачи и ствараоци, постала су функционална. Методом играња улога, која је коришћена у главном делу часа, постигнуто је не само то да ученици лако и спонтано усвоје знања, већ и да развију комуникативне вештине и испоље свој глумачки дар. Иако ова симулација није могла бити одржана у судским просторијама, сви присутни осећали су се као да су на суду и посматрају прави претрес у једном кривичном поступку. Игролика настава, у споју за проблемско-истраживачким приступом у обради једне прилично озбиљне наставне јединице учинила је да процес учења постане радост откривања. Било је задовољство присуствовати једном оваквом часу! Честитамо колегиници и ученицима на озбиљности и преданости коју су показали и надамо се да ће овај час бити само један у низу часова на којима ће бити показани бенефити  вршњачког учења!

Курсеви енглеског језика за професоре Економске школе

Од почетка другог полугодишта у Економској школи “Ђука Динић” организовани су курсеви енглеског језика за две групе полазника. Полазници су професори и стручни сарадници школе, а и предавачи су професорке енглеског језика у Економској школи и то Данијела Јовановић Алексић и Слађана Јовић које добровољно раде са својим колегама, следећи идеју и потребу да се стално ради на личном усавршавању и јачању интелектуалних капацитета, посебно у духу интернационализације и Европског развојног плана који се налазе у Школском развојном плану Економске школе за наредних пет година. На тај начин професорке енглеског језика доприносе и бољем етосу у школи и јачању капацитета установе радећи са по две групе од по десетак ентузијастичних полазника. Атмосфера на часовима је радна и позитивна. Потврђује се да смо колегијално једни другима најбољи ослонац и да школа треба да користи унутрашње ресурсе за усавршавање својих запослених.

И ранијих година било је покушаја да се овакве обуке организују, али је сада под утицајем укључивања у Еrasmus пројекте и захваљујући добром плану и жељи колектива да учествује у оваквим активностима, коначно дошло до реализације.

У сличном духу и професор Синиша Илић са групом професора одржаће у наредном периоду информатичку обуку.

Реализована обука “Програми наставе и учења у складу са стандардима квалификација – образовни профил економски техничар”

Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) је организовао обуку под називом :

“Програми наставе и учења у складу са стандардима квалификација – образовни профил економски техничар”. Имплементација програма заснованих на исходима, образовни профил: Економски техничар, за школе које су уписале ове образовне профиле у школскoj 2023/2024. години, односно за наставнике који изводе наставу у овим образовним профилима.

Први део обуке се организује непосредно и реализован је 07.12.2023 године у Економској школи у Чачку.

Учесник на овој обуци била је наставник економске групе предмета наше школе Татјана Добреновић.

По моделу и сценарију који је коришћен при реализацији ове обуке и препоручен од стране стручних спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), наставник Татјана Добреновић је са члановима  стручног већа наставника економске групе предмета наше школе 17.01.2024 године, реализовала  први део ове  обуке.

Други део обуке се организује онлајн почетком другог полугодишта на порталу за учење на даљину ЗУОВЕДу.

Одржан угледни час статистике

У четвртак 16. 11.2023. године Маја Антуновић одржала је угледни час из предмета Статистика на тему: Обележја јединица посматрања. Ученици су кроз групни рад и међусобну сарадњу презентовали врсте обележја, користећи примере из школског живота и непосредног окружења. На тај начин повезала су своја теоријска знања са искуственим, што је допринело бољем разумевању наученог. Овај час је оцењен као веома успешан и још један пример добре праксе у нашој школи. Час је одржан у одељењу IV-3, а присуствовале су колеге из школе, са Економског факултета у Нишу и запослени у Заводу за статистику.