Александра Митровић рођена је 1987. године у Лесковцу. Основну школу „Коста Стаменковић” завршила је као носилац „Вукове дипломе”. Средњу Економску школу „Ђука Динић”, смер финансијски техничар, завршава 2006. године. Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, смер: рачуноводство и пословне финансије 2010. године. Мастер рад на истом факултету под насловом „Менаџмент информациони системи материјалног књиговодства” одбранила је 2012. године. Докторску дисертацију, под насловом „Рачуноводствене импликације залиха  недовршене производње” одбранила је 2016. године, на Универзитету Сингидунум у Београду. Носилац је више награда за најбоље студенте и стипендија у току студирања

Професионалну каријеру започела је радом у Raiffeisen банци. Од марта 2012. године запослена је на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу. Ангажована је најпре као сарадник у настави, потом као асистент, затим доцент, а 2022. године изабрана у звање ванредни професор за ужу научну област Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. Изводи наставу на следећим предметима: Рачуноводство, Финансијски менаџмент и Теорија трошкова и калкулације (основне академске студије), Контрола и ревизија хотелског пословања и Финансијски менаџмент здравствених услуга (мастер академске студије), и Финансијско извештавање у хотелијерству и туризму (докторске академске студије).

Као аутор/коаутор објавила је велики број научних радова и 3 уџбеника. Обављала је функцију продекана за финансије и људске ресурсе на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу. Учествовала је у раду више комисија за акредитацију. Обавља активно учешће у дисциплинској комисији, комисији за самовредновање, комисији за мастер академске студије, ментор је и члан комисија за оцену и одбрану мастер и завршних радова. Учествује или је учествовала као члан пројектног тима или радне групе у Темпус пројекту, пројекту који је финансирала Европска унија, Ерасмус пројекту, пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и пројекту из привреде.

Обавља стручне оцене квалитета рукописа уџбеника у Заводу за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ). Учествује у раду научних одбора међународних научних конференција. Рецензент је уџбеника и радова у научним часописима. Члан је Удружења рачуновођа у јавном сектору, Association of Certified Fraud Examiners – ACFE и члан Удружења сертификованих истражитеља превара Србије – ACFE Србија.

Удата је и мајка једног сина.