Новосадска новинска школа је са сарадницима, просветним радницима, припремила Водич за наставике о медијској писмености и овиру глобалног образовања.

Водичем је обухваћено 12 примера како наставници на часовима могу подстицати критичко мишљење код ученика и припремити стандарде глобалног образоања.