Неке од најважнијих страница своје животне приче, по природи ствари, исписујемо у току средњошколског доба. У то време постепено формирамо своју професионалну опредељеност, постајемо пунолетни грађани своје земље, стичемо нераскидива пријатељства… Зато се, између осталог, у мени буде најлепша сећања и успомене при помисли на Економску школу „Ђука Динић“.

Приликом састављања тзв. листе жеља средњих школа, као тек свршени „основац“ на уму сам имао једино економску школу. Ентузијазам који сам гајио приликом уписа ове школе, није престајао током свe четири године, што се манифестовало мојим учешћем у име школе на бројним такмичењима. Наиме, поред редовног упознавања са градивом из омиљених предмета: историје, логике, филозофије, реторике и стручних правних предмета, знао сам да је од велике важности континуирано и успешно представљати своју школу на разним такмичењима од градског до државног нивоа. Незаборавна су ми бројна такмичења, попут оних из историје и  „Пословног изазова“. Памтим различита спортска надметања, као и она у облику квизова и дебата. Захвалнице, дипломе, медаље, па и финансијске награде освајане у тим приликама, имале су у највећој мери симболичку вредност. Суштински, највредније је било стицање знања, које су нам несебично преносили многи сјајни и узорни професори. Следећа лествица у мом формалном образовању је била Правни факултет Универзитета у Београду. Током основних академских студија на овој високообразовној установи наставио сам са постизањем одличних резултата у учењу. По дипломирању, знао сам да су преда мном следећа два циља. Први на приватном плану, који се тицао заснивања породице, остварен је захваљујући супрузи Нини и ћерки Ленки. Други на професионалном пољу, коме сам паралелно посвећен, везан је за стручно оспособљавање и усавршавање за рад у правосудном систему. Тренутно сам на месту судијског приправника у Привредном суду у Лесковцу, где сам посебно ангажован на изради нацрта пресуда и других судских аката у поступцима за решавање привредноправних спорова.

Радна биографија

Драгољуб Ђорђевић рођен је 7.4.1996. године у Лесковцу. Завршио је Основну школу „Коста Стаменковић“ у Лесковцу и средњу стручну Економску школу „Ђука Динић“ у Лесковцу, смер правни техничар. Основне академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду уписао је у школској 2015/2016 години и дипломирао на истом факултету 12. фебруара 2020. године са просечном оценом 9,77. Током студирања похађао је бројне студијске групе намењене најбољим студентима факултета, био је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и добитник награда Града Лесковца. У статусу судијског приправника-волонтера, а у циљу стицања услова за полагање правосудног испита, део приправничког стажа је обављао у Основном суду у Лесковцу. На предлог Градоначелника града Лесковца изабран је од стране Скупштине града Лесковца 18. новембра 2020. године на функцију градског већника, ресорно задуженог за област заштите и унапређења животне средине. Током трајања мандата градског већника учествовао је у раду различитих координационих тимова за израду стратешких докумената локалних јавних политика, као и у раду пројектних тимова за реализацију одређених локалних пројеката. Нарочито је био ангажован у раду појединих стручних комисија, у којима је још увек активан, и то: као председник Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности локалне самоуправе, као члан Комисије за решавање у другом степену по жалбама на решења Градске управе и решавање сукоба надлежности, као члан Комисије за спровођење јавних конкурса за избор директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град Лесковац. Поменуту функцију члана Градског већа је вршио до 23. маја 2022. године. Од тада обавља послове судијског приправника у Привредном суду у Лесковцу, у сврху стручног оспособљавања и усавршавања, а у оквиру припреме за полагање правосудног испита. Ожењен јe и отац једног детета.