Наша школа се је  укључила у спровођење програма “Girls Go Circular”.

(опширније о реализацији програма)