Пројекат наше школе „Бенефити усклађивања пословања са Европским стандардима“ одобрен је за финансирање од стране Европске уније у оквиру Еразмус плус пројекта. У овом пројекту активност мобилности укључиће се ученици наше школе. Планирано је да 15 ученика похађа 14-дневну праксу у Грчкој по унапред осмишљеном програму који је у вези са дефинисаним потребама школе. Пројекат ће пружити могућност за учење и јачање кључних компетенција у иностранству ученицима школе и подржати интернационализацију рада школе.

Тема пројекта је повећана могућност запошљавања ученика, едукација из области предузетништва као и практичан рад у иностраним компанијама. Искуство ће значајно допринети националним приоритетима који се односе на потребу модернизације и развоја професионалне праксе и практичне наставе у економској школи.