Живојин Прокоповић

Рођен 17. јула 1969. године у Лесковцу, од оца Боривоја и мајке Мирјане. Основну и средњу школу завршио у свом родном граду, а Економски факултет у Нишу на коме је дипломирао 1995. године. Почео са радом у Економској школи „Ђука Динић“ у Лесковцу 1996. године и предаје економску групу предмета (Рачуноводство, Предузетништво, Економско пословање и Статистику), где и сада ради. Магистарске студије завршио 2008. године на матичном факултету у научној области „Рачуноводство и управљање“ на тему „Хармонизација финансијског извештавања у функцији обезбеђења квалитетних рачуноводствених информација“. Докторску дисертацију одбранио 2015. године на Универзитету „Привредна академија“ Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, на тему „Међународни стандарди финансијског извештавања на бази поштене вредности и корпоративно управљање у Србији“.

Коаутор је три уџбеника из области Рачуноводства и Финансијског извештавања. Учествовао је на међународним и државним симпозијумима и семинарима из економске области и објавио 47 библиографске јединице (32 чланака, 12 реферата и 3 приказа). Такође, био је учесник у изради преко десетак пројеката својинске трансформације предузећа са подручја Лесковца, Ниша, Врања и Пирота.

Стручни сарадник на Вишој школи за пословне секретаре и менаџмент у Сремским Карловцима – Нови Сад (2002.-2006.).
Предавач на курсевима књиговодства „REEDA“ (2005.), у Центру за економику домаћинства „Даница Вуксановић“ (2008.), „Академије Oxford“ (2022.).
Полазник курсева Рачуноводства на Вишој школи за пословне секретаре и менаџере – Нови Сад у оквиру програма стручног усавршавања стручних сарадника.

Примењује савремене методе наставе и прати промене у образовању и посебан акценат ставља на примену стечених теоријских знања у пракси и неговању духа предузетништва, што је посебно значајно данас. Усавршио се у области предузетништва и то знање применивши у раду са ученицима дало је пуно позитивних резултата.
Добитник је Октобарске награде – Медаље града Лесковца за 2018. годину.

Ожењен је и има сина и ћерку.