Рођен 18. октобра 1985. године у Грделици (село) од оца Срђана и мајке Јованке.

Јануара 1994. године доселио се у Лесковац где завршава основну школу Јосиф Костић а упоредо похађа и нижу музичку школу Станислав Бинички. Средњу Економску Школу ,,Ђука Динић,, завршава у Лесковцу 2004. године када и заснива радни однос у породичном предузећу Термомонт. Године 2012. на Факултету за пословне студије ,,Алфа Универзитета,, у Београду са дипломским радом ,,Осигурање кредита, моторних возила и индустрије,, стиче звање Дипломирани Економиста.

Током 2017. године обавља стручно педагошко усавршавање на ,,Филозофском Факултету,, Универзитета у Нишу у класи професора Зорана Арацког док као професор прирпавник стручну праксу обавља у Средњој Трговнској Школи у Лесковцу.

Радна Биографија

Пословну каријеру започиње 2004. године у породичном предузећу ,,Термомонт Д О О,, Лесковац на позицији менаџера продаје. Од 2006. године менаџер је људских ресурса предузећа и ту функцију обавља све до 2008. године када ступа на позицију генралног директора. Јануара 2017. године оснива предузеће ОКНО 016.

Бавећи се приватним бизнисом учествује у оснивању пословних удружења од којих су најзначајнија: Удружење Индустријалаца Лесковца и Први српски Кластер Намештаја. Учешћем у многим пројектима даје свој допринос развоју друштвене заједнице. Најзначајнији пројекти у којима учествоје као млади предузетник су: (2011) USAID пројекти подстицаја предузетништва, (2012) EU пројекат прекограничне сарадње кластера, (2017) Пројекат Министарства за бригу о породици и демографију ,,Радимо за бољу будућност деце,,.

Априла 2019. године решењем Градске Управе Града Лесковца, ступа на позицију Саветника у Кабинету Градоначелника Лесковца. Процес рада на послу саветника задуженог за привреду и пољопривреду обавља све до септембра 2020. године. Најважнији пројекти и иницијативе у којима учествује као службеник Града Лесковца су:  (2019) Члан градског тима за БФЦ ресертификацију, (2019) СКГО и Град Лесковац Као члан радне групе у пројекту ,,Помоћ локаним смоуправама на путу ка ЕУ кроз припрему локалног плана за управљање отпадом, (2019) Члан тима за праћење пројекта ,,Централно постројење за прераду отпадних вода ФАЗА 1, (2020) Руководилац пројекта ,,Пошумљавање јавне зелене површине Спомен Парка и зоне заштитног зеленила. Током пандемије изазване вирусом КОВИД19 обавља функцију координатора волонтерског центра Града Лесковца за помоћ најугроженијим суграђанима.

На септембарском заседању Скупштине Града Лесковца 2020. године одлуком Скупштине Града бива постављен на функцију вршиоца дужности директора ЈП ,,Пијаца,, Лесковац а Априла 2021. године Одборници Скупштине Града га именују за директора предузећа.

Ожењен, отац једне ћерке.