Када се осврнем на мој живот и пребројим срећне тренутке, они се умногоме везују за моје средњошколско доба. Моја највећа пријатељства, са најузвишенијим мотивима, основана су у Економској школи „Ђука Динић“. Бесконачност надања, раскош у плановима, сви извори оптимизма и знања из области економије постављени су, управо, у њој, захваљујући дивним професорима. Већи део онога што сам заиста морала да знам из области економије када сам уписивала факулет, битно је утeмељено у Економској школи. Економија је постала мој циљ, на чијем остварењу сам упорно и вредно радила, веровањем да је рад љубав на делу. После основних и мастер академских студија, држећи се својих убеђења, уписала сам докторске академске студије. Тренутно сам у послењој фази израде своје докторске дисертације под називом „Дилеме и парадокси кључних пореских елемената: узроци континуираних реформи пореза на добит предузећа“. С обзиром да верујем у непролазан значај дома, као темељне институције друштва, ништа од наведеног не би било остварено да није било оних који су ми осветљавали пут: моје породице и мог супруга Николе, на чему сам им неизмерно захвална. Данас, имам још већу светлост – сина Луку, који ме сваког дана учи да живот чини бескрајан низ могућности за брижна дела и да не треба пропустити ни једну.

Милица Ристић Цакић рођена је 08.01.1992. године у Лесковцу. Након завршене Основне школе „Трајко Стаменковић“ у Лесковцу, средњошколско образовање стекла је у Економској школи „Ђука Динић“ у Лесковцу. Основне академске студије на Економском факултету Универзитета у Нишу завршила је 2015. године са просечном оценом 9,6. Мастер академске студије на истом факултету завршила је 2016. године са просечном оценом 10,00. Уписала је докторске академске студије на Економском факултету Универзитета у Нишу школске 2016/2017. године (модул: Финансије и банкарство). Завршивши све испите на докторским студијама са просечном оценом 10,00, школске 2019/2020 године пријављује тему своје докторске дисертације под називом: „Дилеме и парадокси кључних пореских елемената: узроци континуираних реформи пореза на добит предузећа“.

Практично искуство из области финансија стекла је у ФХИ „Здравље Актавис АД“, у сектору за контролинг, 2016. године. Професионалну каријеру започела је 2017. године, од када је ангажована за извођење вежби на Катедри за Националну економију и финансије на матичном факултету. Од 2019. до 2022. године радила је у Иновационом центру Универзитета у Нишу у звању истраживача-сарадника. У октобру 2022. године избарана је за сарадника у настави за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање и изводи наставу на предметима Јавне финансије и Монетарна економија на Економском факултету Универзитета у Нишу.

За време студија била је добитник бројних награда и стипендија, од којих су најзначајније: награда младим талентима града Лесковца, Светосавска награда града Лесковца, Октобарска награда града Лесковца за изузетне резултате остварене током школовања и учешће у изради програма предузетничке обуке. Водила је неколико радионица у оквиру пројекта “Буди другачији 2”, који се реализовао уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу и експертску подршку Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије. Радионице су подразумевале предузетничку обуку за младе, програма „Закорачи ка свом бизнису“, и биле су на тему “Како да свој бизнис план сместим у дати порески оквир”, 2017. године.  На радионицама се трудила да помогне младима да смање ризик од грешке у примени пореских прописа. Такође, за време студија била је добитник стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Фонда за младе таленте Републике Србије – Доситеја, као и стипендије за докторанде Министарства просвете, науке и технолошког развоја у складу са програмом подстицања младих и надарених за научо истраживачки рад за период 2016-2020. године. Учестовала је у разматрању преговарачког поглавља 20 за приступање Србије ЕУ на тему „Анализа активности у области политике предузетништва са посебним фокусом на предузетништво младих“ и износила идеје о значају пореског третмана младих предузетника. Била је ангажована на пројекту „Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије“ у периоду од 2016 до 2019. године, који је финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Била је ангажована као истраживач на пројекту чији је носилац Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Нишу, подназивом “Улога и утицај туризма на локални економски развој: анализа потенцијала Града Лесковца и Јабланичког округа” у  2019. години.  Била је члан стручног тима за израду стратешког документа „Програм развоја туризма града Лесковца са акционим планом за период 2020-2025. године“. Била је координатор тима за израду стратешког документа „Стратегија унапређења положаја младих града Лесковца за период 2021-2025“, који је скупштина града Лесковца усвојила 18.11.2021. године. Израдила је неколико студија за град Лесковац, међу којима су: „Студија економске изводљивости субвенционисања приватних предшколских установа у Лесковцу“ и „Анализа субвенционисања градског и приградског превоза пензионера у Лесковцу“. Учесник је бројних такмичења, симпозијума, летњих школа, стручних усавршавања и радних група.

На стручном усавршавању боравила је на Белгородском државном Технолошком Универзитету„В.Г.Шухов“ (V.G.Shukhov) и учествовала у истраживању руског државног буџета. Такође, боравила је у Бизнис инкубатору„В.Г.Шухов“ у Русији, где се усавршавала у изради бизнис планова, 2018. године. Међународно практично искуство у сектору банкарства стекла је у банци „ВТБ 24 банка“ у Русији, 2018. године.

(Ко)аутор је преко четрдесет научних радова објављених у домаћим и међународним часописима и презентованим на конференцијама у земљи и иностранству. Коаутор је три поглавља у научним монографијама међународног значаја („Актуальные вопросыучёта, контроля и налогообложения в инновационной экономике“, „Налогова яконкуренция в странах-членах ОЭСР“ и „Место и значение налога на имущество в современных налоговых системах“) објављених у издању Белгородског државног технолошког универзитета „В.Г.Шухов“, 2018., 2021. и 2022. године, респективно. Коаутор је монографије “Структура савремених пореских система” објављене у издању Економског факултета Универзитета у Нишу, 2019. године.

Члан је неколико пројектних тимова који су развили студије издводљивости, бизнис планове, анализе незапослености, идејне пројекте итд. Волонтер је у Општини града Лесковца и сарадник за финансије у Кабинету градоначелника од 2018. године, од када је укључена у анализу буџета града Лесковца. Од 2018. године члан је надзорног одбора Народног музеја Лесковац. Од 2020. године члан је Одбора за финансије и буџет града Лесковца. Одлуком Владе Републике Србије од 22.04.2021. године члан је Савета Академије Струковних студија Јужна Србија. Члан је научног друштва економиста Ниша.