Рођен сам у Лесковцу, 24.10.1983. године. Живим у Лесковцу. Средње образовање стекао сам у економској школи „Ђука Динић” у Лесковцу 1998-2002 године. Након тога постајем редовни студент Правног факултета Универзитета у Нишу, где звање дипломираног правника стичем 18.11.2008.године. По завршетку правног факултета одлазим на одслужење војног рока у периоду 01.12.2009. године до 31.08.2010. године. Правосудни испит сам положио у Београду, 28.06.2013. године.

Од радног искуства истичем да сам у Вишем (ранијем Окружном) суду у Лесковцу обавио приправнички стаж у укупном трајању од 1 (једне) године, 9 (девет) месеци и 15 (петнаест) дана и то од 05.01.2009. године до 01.12.2009. године, те од 01.09.2010. године, до 15.07.2011. године, где сам прошао сва одељења предвиђена у Програму за обуку приправника, и упознао се са радом судске управе, судске писарнице, са поступањем у истражном поступку, првостепеном и другостепеном кривичном поступку, са поступањем у другостепеном грађанском поступку и поступањем у судским поступцима који се тичу управне материје.

Од 15.07.2011. до 04.12.2014. године, укупно 3 (три) године 4 (четири) месеца и 19 (деветнаест) дана, радио сам као секретар установе у Основној школи „Вук Караџић“ у Печењевцу, где сам обављао управне, нормативно-правне и друге правне послове из надлежности секретара установе. Кроз рад на пословима секретара установе у ОШ ,,Вук Караџић“ Печењевац, нарочито сам стекао искуство у примени одредби управног и радног права, као и одредби закона који регулишу основно образовање у Р. Србији.

Од 04.12.2014. године постављен сам на функцију начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове града Лесковца, где сам у оквиру својих надлежности обезбеђивао ефикасан рад на обављању послова из надлежности ове управе.

У периоду од преузимања функције начелника, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, између осталог активно је учествовала у изради и припремању аката ради реализације инвестиције компаније „Yura corporation”  на изградњи новог производног погона, на реализацији куповине имовине предузећа у стечају ДП „Југекспрес“ и ДП „Синтетика“, затим урађен је и велики број експропријација ради решавања имовинско правних односа као предуслова за спровођење инвестиција града у изградњу инфраструктуре, такође у том периоду је и значајно повећан број пописаних објеката у јавној својини града Лесковца.

У 2017. години долази до реорганизације рада локалне самоуправе Лесковац, па је тако Одлуком о Градској управи града Лесковца формирана јединствена Градска управа града Лесковца чијим радом руководи начелник Градске управе. У периоду од 27.02.2017. до 28.05.2017. године постављен сам за вршиоца дужности начелника Градске управе. Oд 29.05.2017. до данас обављам послове начелника Градске управе на период од 5 година. Реизбор!

Доласком на место начелника Градске управе Лесковац настављам са актвностима у оквиру надлежности функције на којој се налазим и активно учествујем у реализацији инвестиција и пројеката од стратешког и капиталног значаја за град Лесковац, као што су коначна реализација пројекта фабрике „Аптив пакард“ Лесковац, која је изграђена на локацији Зелена зона Лесковац, у чијем уређењу за прихватање инвестиција Градска управа Лесковац, на чијем челу сам се налазио учествује са свим расположивим капацитетима. Припрема и реализација пројекта изградње стадиона „Дубочица“ у Лесковцу, реконструкција и доградња булевара Николе Пашића, изградња Трга у Лесковцу, изградња фабрике Еренли, још један од стратешких пројеката града Лесковца, су такође инвестиције за чију коначну реализацију Градска управа Лесковац и ја као њен начелник узимамо активно учешће. Моје активности и Градске управе на чијем челу се налазим се ту не завршавају. Тако даље, у складу са надлежностима, учествујемо у спровођењу и реализацији пројекта на локацији Синтетика Лесковац, Јура 1 и Јура 2, уређење и спровођење пројекта на локацији Југекспрес Лесковац и др. Затим узимамо учешће у реализацији пројекта изградње складишно дистрибутивног центра у Лесковцу на локацији Зелена зона, и још један од капиталних пројеката у чијој реализацији и спровођењу учествујемо Градска управа и ја као њен начелник је ОРИО пројекат као и изградња канализационе мреже за 16 села на територији града Лесковца.

Од осталих релевантних знања могу да наведем знање енглеског језика на нивоу елементарне конверзације и основне писане комуникације, за које поседујем одговарајућу диплому Oxford centra и елементарно познавање француског језика. Одлично познајем рад на рачунару у Windows и Linux окружењу (MS Office, OpenOffice, Internet) и  дактилографију, а поседујем и возачку дозволу „Б“ категорије.

Ожењен сам, отац осмогодишње девојчице.