Економска школа „Ђука Динић” прва је школа која је успоставила сарадњу са Агенцијом за осигурање депозита. Као плод сарадње ове две установе 12.5.2023. са почетком у 12 часова У Центру за стручно усавршавање одржано је  предавање за ученике. Тема предавања била је ”Моја сигурна штедња”, а предавање је  организовано са циљем да се подрже напори за континуираним унапређењем финансијске едукације намењене младима школског узраста како би се што боље припремили за приступ финансијском тржишту. Предавачи су били Соња Попара, шеф Одељења за осигурање депозита,  и Светлана Бићанин, виши стручни сарадник у Одељењу за осигурање депозита. Оне су говориле о добрим принципима штедње, стицању имовине, штедњи у банкама, улогама носилаца финансијске стабилности земље и најзад,  о улози система осигурања депозита. Предавање  је било од велике користи за наше ђаке, јер су били у прилици да  употпуне своја теоријска знања и да  уједно науче нешто што има реалну примену у свакодневном животу.