Наша школа изабрана је за учешће у пројекту „Млади ослушкују: Оснаживање ученичких парламената за промоцију и залагање за људска права” који спроводе Центар за образовне политике и Центар за социјалну политику, а финансиран је средствима Европске Уније.
Циљ овог пројекта је оснаживање ученичких парламената из средњих школа широм Србије за залагање, промоцију и заштиту људских права и демократије, укључујући заговарање за социјалну инклузију кроз образовање. Пројекат траје до средине 2025. године и има за циљ оснаживање младих да делују у циљу заштите људских права и демократије кроз јачање ученичких парламената  у 16 средњих школа широм Србије.
Представници наше школе за пројекат су Алекса Божић – ученик четвртог разреда, Сања Ристић као координатор пројекта, Сања Коцић Маркакис као координатор испред Ученичког парламента и Каролина Прокоповић, Зоран Димитријевић и Тања Маринковић као остали чланови тима.
Учесници ће у пројекту добити прилику да ојачају своје капацитете у домену заштите људских права и на тај начин допринесу општој добробити у срединама где је положај младих додатно отежан материјалном ситуацијом као и општој борби против дискриминације по било ком основу.