У Економској школи Ђука Динић 13.3.2024. одржана је обука о активним наставним методама у складу са Годишњим планом рада школе за школску 2023/2024. а на основу резултата самовредновања кључне области Настава и учење из претходне школске године и на основу исказаног интересовања наставника

О методама интегративне наставе слушало је 28 учесника програма “Планирање и остваривање интегрисаних наставних и ваннаставних садржаја у амбијенталном простору”. Програм је акредитован од стране ЗУОВ-а под каталошки бројем 669, реализаторке обуке из Центра за образовање Мина Чачак обрадиле су темељно све предвиђене теме и побудиле интересовање и бројна питања учесника који су кроз дискусију тражили одговоре на бројна питања и изазове које савремена наставна пракса намеће. Овакве обуке доприносе јачању професионалних компетенција наставника и унапређивању квалитета наставе.