У организацији ”Библиотекеплус” у простору Дорћолплаца у Београду је 9.12.2.2022. одржана конференција ”Улога и значај пројектног учења у развијању кључних компетенција”. Конференцију је уживо и у онлајн формату пратило 125 учесника.


На отварању конференције  поздравну реч су дали Амбасадор Јан Брату шеф Мисије ОЕБС-а у Србији и Зоран Хамовић, председник организације Библиотека плус.
Др Вук Вуковић је у уводној речи представио пројектно учење, медијску писменост и дигитално окружење као тековине савременог доба, а затим су уследиле две панел дискусије.
Прва панел дискусијаКомпетенције наставника за пројектно учење
Циљ првог панела је био да укаже на компетенције наставника које представљају скуп знања, вештина
и вредносних ставова потребних за унапређивање процеса образовања и васпитања којим се непосредно утиче на учење и развој ученика.
Рад и истраживање у школама чији представници су учествовали у разговору показали су да је улога наставника у процесу пројектног рада вишеструка и поред осталог усмерена на изградњу кључних
способности код ученика. Задатак наставника је да ученике припремају за живот и рад и обликују свест о целоживотном учењу, али и да непрекидно унапређују сопствене могућности. У остварењу тог циља пројектно учење пружа велике могућности, али подразумева висок ниво наставничке оспособљености, мотивације и ангажовања.

Међу говорницима који су учествовали у првом панелу биле су:

 Биљана Радовић, Библиотека плус, Београд
 Биљана Ђорђевић, Економска школа „Ђука Динић“, Лесковац
 Дениса Цурић, Основна школа „Десанка Максимовић“, Нови Пазар
 Маријана Павлићевић Штокленски, Основна школа „Вук Караџић“,

Друга панел дискусијаОбразовни стандарди, кључне компетенције и пројектно учење
Будући да кључне компетенције нису интегрисане у постојеће, нови стандарди би требало да испуне захтеве образовања оријентисаног на компетенције и одговоре на недостатке који су препознати на основу претходних искуства.
Као најважнији документ који треба да повеже предметне и кључне компетенције узима се Европски референтни оквир из 2018.
. Учесници у другој панел дискусији били су:
 Др Драгица Павловић Бабић, Филозофски факултет, Београд
 Др Елизабета Каралић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
 Др Душан Ристановић, Факултет педагошких наука, Јагодина

 
Конференција је оцењена као веома успела, Економска школа је истакнута као пример доре праксе, а пројектно учење и медијска писменост биће смернице у којима ће се наставна пракса убудуће развијати.