У Економској школи су у сарадњи са Антитрафикинг мрежом из Власотинца одржане радионице о трговини људима. Ученици првог разреда су имали прилику да сазнају шта је трговина људима, који су њени облици, како је препознати, ко су трговци, а ко може бити жртва, који су начини врбовања, како се заштити и коме пријавити ако сумњамо да постоји. Кроз радионице ученици су добили потребно знање како да себе и друге заштите од трговине људима.