Завод за вредновање  квалитета образовања и васпитања

Економска школа ‘’Ђука Динић’’ Лесковац изабрана је  међу 175 школа да представља нашу земљу у међународном истраживању  ПИСА 2022. Школе су изабране методом случајног узорка тако да представљају све школе наше земље, а из сваке од њих, такође случајним путем изабрана су 42 ученика.

ПИСА (Programme  for International Student Assessment)  јесте највеће међународно истраживање  којим се процењује квалитет знања који ученици стичу у школама. Истраживање се спроводи сваке треће године и представља водећи инструмент за процену квалитета, праведности и ефикасности школских система, о чему говори податак да више од 85 земаља учествује у овом циклусу. ПИСА омогућава и упоређивање ефикасноти нашег образовања са образовањем у другим земљама.

Република Србија  шести пут учествује у ПИСА истраживању, а реализацији истраживања сходно Закону о образовању, спроводи Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Истраживање ће се обављати у школама и ученици ће све тестове радити на рачунарима. Ученици ће радити око 4 сата на задацима из математике, читања, науке и креативног мишљења, као и на попуњавању упитника. Ово време укључује и уводна објашњења и паузе.  Испитивање је анонимно  и неће имати утицаја на школски успех деце.Ово истраживање спровешће се  у нашој школи 28,29. и 30. марта 2022.године.