У овој школској години с поносом смо прославили јубилеј – 75 година рада и постојања. У граду важимо за једну од најтраженијих школа, па то одражава и мото установе „Школа која се воли“.

За упис у наредну школску 2024/2025. г. драгим основцима, нашим будућим ученицима, на располагању су следећи образовни профили у четворогодишњем трајању:

  • економски техничар (два одељења);
  • правно-пословни техничар (једно одељење);
  • финансијско-рачуноводствени техничар (два одељења).

Независно од образовног профила, после школовања сви наши ђаци заиста су потпуно оспособљени за свет рада, покретања сопственог приватног бизниса, напредовања у каријери, за наставак школовања на факултетима и усавршавање у одабраној струци, будући да од 2. до 4. разреда практични део наставе обављају и у предузетничким фирмама и радњама, књиговодственим агенцијама и другим пословним просторима које школа обезбеђује у сарадњи са пословним партнерима и сарадницима. Све им то пружа могућност да провере, развију, употпуне своје стечено знање и вештине.

Поред теоријских и практичних знања, у школи се ради на развијању одговорности, тачности, ажурности, сналажљивости, што су све добре особине и квалитети неопходни за успех у сваком послу и каријери.

Драги осмаци и родитељи, да бисмо вам све то приближили, ево неколико краћих описа за сваки од образовних профила.

Економски техничар

Најстарији образовни профил у школи, тзв. „општи смер“. Наравно, током година модернизован, осавремењен према потребама и у складу са савременим тренутком живљења и функционисања. За овај смер постоје специјализоване учионице, тзв. бирои, опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву. Ту се одвија магија – све из области финансијско-рачуноводствених послова и послова платног промета овде добија свој потпуни смисао кроз практичне примере и интеракцију.

Правно-пословни техничар

Ђаци стичу знање из кореспонденције, матичне евиденције, упознају правни поступак и послове правног промета, тако да сутрадан могу да представљају предузеће или установу и дају допринос пословном успеху исте. Посао правно-пословног техничара подразумева и рад са људима и обраду докумената, па се ово занимање тражи у службама органа управе и локалне самоуправе и на пословима из области радних односа. Ученик је по завршетку школовања потпуно обучен и оспособљен да обавља комуникацију са странкама и банкама, да израђује разне евиденционе и статистичке податке, да пише решења, одлуке и др.

Финансијско-рачуноводствени техничар

Сам назив открива и упућује да је реч о будућем занимању које подразумева знања и вештине везане и за финансије и за рачуноводство. Уз те области неопходна су и правна и економска знања, као и знања из опште културе, а све то овај профил нуди. Реална виртуелна предузећа у школи само су део онога што наши ђаци могу да искуствено доживе и тако се на још један специфичан и занимљив начин током самог школовања оспособе и припреме за будући рад. Такође, годишње се организује Сајам виртуелних привредних друштава у Чачку, а сваке друге године и на републичком нивоу. Постоје и они међународног карактера, па су и то могућности да ученици учествују, покажу своје знање и вештине и даље их развијају и унапређују.

Очекујемо вас!