Економска школа и ове године уписаће нове генерације првака у пет одељења, колико је
предвиђено планом уписа. Школске 2023/2024. уписујемо следеће образовне профиле:

1. Економски техничар (60 ученика)
2. Финансијско–рачуноводствени техничар (60 ученика)
3. Правно–пословни техничар (30 ученика)

У прилогу се налази презентација са детаљнијим информацијама о школи и смеровима.

Добро дошли!