Професор Каролина Прокоповић боравила је на Малти у периоду 16.10.- 22.10.2022. године у оквиру пројекта Internet West Balkans JS Malta. Главни циљ боравка је стручно усавршавање и пракса на MCAST институту у Паоло како би се упознали са образовно-васпитном системом на Малти. Наша школа и наш регион је у прилици да упозна сличности и разлике система образовања двеју држава како би се искористили и применили примери добре праксе.

Примена дигиталних алата и рад заснован на практичној настави су основ данашњег модерног образовања. У том правцу се креће и наша школа а искуства посете Малти ће служити даљем усавршавању и напредовању ученика, наставника и школе као целине.

Умрежавање са колегама из земаља Западног Балкана ће такође омогућити сарадњу са школама у региону и шире.