Професор енглеског језика Милена Ђурић организовала је језичку припрему за ученике који учествују у пројекту мобилности “Бенефити усклађивања пословања са Европским стандардима”, у циљу њиховог оснаживања за активну комуникацију на енглеском језику током двонедељног боравка у иностранству. Посебан акценат је стављен на пословни енглески.