КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА бр.2023-1-RS01-KA122 – ВЕТ-000140546

Предлог пројекта Економске школе „Бенефити усклађивања пословања са Европским стандардима“  прихваћен је и одобрен за финансирање у оквиру програма ЕРАЗМУС +.У овом пројекту активност мобилности укључује ученике наше школе. Планирано је да 15 ученика похађа 14 – дневну праксу у Грчкој по унапред осмишљеном програму који је у вези са дефинисаним потребама школе. Пројекат ће пружити могућност за учење и јачање кључних компетенција у иностранству ученицима школе и подржати интернационализацију школе.

Циљеви пројекта су:

– повећање  стручних компетенција кроз упознавање ученика са Европским стандардом е –фактурисања у рачуноводству. Ученици ће такође побољшати компетенције за оснивање и управљање фирмама које се баве трговином на велико у међународном окруженњу.

– усавршавање језичке компетенције у иностранству

У сарадњи са партнерима из Солуна, ученици ће обављати праксу у Грчким компанијама и стиче нова знања и вештине које ће им бити корисне у даљем личном и професионалном усавршавању. За време боравка у Грчкој, ученици  ће посетити многе културолошке знаменитости града Солуна.  Након завршених мобилности своје утиске и знања пренеће осталим ученицима у школи и ван ње. Искуства која ће стећи, осим професионалних вештина, укључиваће и знање које олакшава њихов лични развој и нове културне и друштвене компетенције.

Школа ће имплементирати нове позитивне резултате у свој рад, у своје планове и програме како би кроз ово искуство побољшала квалитет образовања, промовисала иновације, створила атрактивно европско подручје стручног образовања и ојачала европску димензију школе.

Позивница