Пројекат има за циљ оснаживање младих из 16 ученичких парламената да делују у циљу заштите људских права и демократије, укључујући залагање за социјалну инклузију кроз образовање.


Главне пројектне активности:
• Спровођење програма обуке за чланове ученичких парламената, запослене у школи и релевантне актере из локалних заједница
• Пружање менторске подршке ученичким парламентима
Планирање и спровођење акција од стране ученичких парламената и пружање финансијске подршке ученичким парламентима за спровођење акција
• Пружање подршке у промоцији и дисеминацији резултата ученичких акција
• Стварање мреже ученичких парламената у циљу ширења добрих пракси и подстицања на омладински активизам

 

Комплетан програм обуке за ученичке парламенте

(током школске 2023/24. године)

I-II дан: Демократија и људска права; Положај мањинских и маргинализованих група; Уставни систем Србије и локално организовање; Омладинска политика и партиципација младих

Прва обука је одржана 6-7. новембра 2023. године. Обуку су држали проф. др Бојан Вранић и Ивана Илић-Шундерић (Факултет политичких наука) и Слађана Коматина & Тамара Антовић (организација ЦеСИД).

III дан: Родна равноправност и предрасуде; Родно засновано насиље и дискриминација; Превенција родно заснованог насиља и активизам младих
IV дан: Здравље и безбедност младих; Ментално здравље младих; Вршњачка подршка и медијација
V дан: Почетак организовања ученичких акција
VI дан: Промоција људских права, јавно заступање и преговарање
VII дан: Умрежавање у локалној заједници, изградња сарадње и анализа окружења
VIII дан: Планирање и симулација локалне кампање
IX дан: Научене лекције и даљи кораци