Запослени Економске школе “Ђука Динић” узеће учешћа у обуци “Пројектно планирање у основној и средњој школи” почев од 5. 9. 2022. Обука се реализује у току септембра и октобра а усмерена је на развијање знања и вештина за примену пројектног учења у наставној пракси, као и прикупљање и ширење информација о праксама, кроз остваривање сарадње и размене мишљења у заједници практичара. Укупно 33 наставника добило је бесплатну обуку. После завршене обуке наставници ће имати могућност даље сарадње на платформи за умрежавање наставника Библиотеке плус.