У складу са Планом заштите ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације Економске школе Ђука Динић” и у циљу превенције дигиталног насиља у Економској школи одржана је радионица за ученике на тему “Дигитално насиље и млади” од стране др Вање Илић и др Тање Мицић из Завода за јавно здравље у сарадњи са педагогом школе Сањом Коцић Маркакис 9.12.2022. године.

На крају радионице педагог школе развио је дискусију са ученицима о овој актуелној теми.