Одлука тима за праћење и координисање примене превентивних мера