Дана 30. марта професорка Сања Ристић одржала је угледни час на тему “Послови набавке и продаје” а 31. марта је професор Зоран Димитријевић одржао час на тему “Продаја неживотног осигурања”. Циљ ових часова је био оспособљавање ученика за обављање послова набавке и продаје робе и продаје полиса неживотног осигурања кроз пројектно учење као облика наставе који развија код ученика знања и вештине ангажујући их на комплексним задацима, који су осмишљени тако да би се могли решити изворни проблеми са којима се могу сусрести и у стварном свету.

Применом стечених теоријских и стручних знања из свих стручних предмета на овим часовима је успешно остварена интердисциплинарност. Ученици су управљали сопственим учењем, унапређивали га и на крају су могли да виде конкретне резултате својих постигнућа. Сви учесници у овом процесу су осетили радост учења и то је била највећа награда и сатисфакција за организаторе.

Часовима су присуствовали директор школе Биљана Ђорђевић, педагог и већи број професора. Сви заједно су након часова развили дискусију у којој су и потврђени претходно донети закључци.