Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) је организовао обуку под називом :

“Програми наставе и учења у складу са стандардима квалификација – образовни профил економски техничар”. Имплементација програма заснованих на исходима, образовни профил: Економски техничар, за школе које су уписале ове образовне профиле у школскoj 2023/2024. години, односно за наставнике који изводе наставу у овим образовним профилима.

Први део обуке се организује непосредно и реализован је 07.12.2023 године у Економској школи у Чачку.

Учесник на овој обуци била је наставник економске групе предмета наше школе Татјана Добреновић.

По моделу и сценарију који је коришћен при реализацији ове обуке и препоручен од стране стручних спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), наставник Татјана Добреновић је са члановима  стручног већа наставника економске групе предмета наше школе 17.01.2024 године, реализовала  први део ове  обуке.

Други део обуке се организује онлајн почетком другог полугодишта на порталу за учење на даљину ЗУОВЕДу.