Одржан је састанак учесника мобилности са директором школе, педагогом и наставницима задуженим за реализацију пројекта. Директор школе је дао учесницима пројекта све потребне информације везане за смештај у Солуну, исхрану, превоз и указао на значај међусобне сарадње, толеранције и уважавања. У наставку су педагог и наставници одржали педагошку припрему ученика за двонедељни боравак ученика током које су се ученици упознали са свим активностима и задацима који ће бити реализовани током мобилности, очекиваним исходима учења, начином евалуације и признавања остварености исхода током и након мобилности. У припремним активностима учестововали су сви учесници мобилности