На иницијативу Пододбора за спорт Народне скупштине Републике Србије Министарство просвете, Министарство здравља и Министарство спорта потписали су Меморандум о сарадњи у циљу реализације Пилот пројекта “Свако дете има право да одраста здраво!”, почев од школске 2023/2024. године. Тим поводом у Лесковцу у Народном позоришту одржан је 8. јавни родитељски састанаак 9.12.2023. године, на коме су присустволаи педагог школе Сања Коцић Маркакис , психолог Мирјана Ивковић, председник ШО Владимир Станковић и представници Савета родитеља школе. Општи циљ пројекта је да допринесе стварању јачег развојног система физичког и здравственог васпитања и спорта у Републици Србији, да обезбеди развијање и неговање навика које доприносе квалитетном одрастању, као и развијање психофизичких способности и неговање здравих стилова живота, првенствено код ученика основних и средњих школа.