У оквиру кампање Српског филантропског форума у сарадњи са Министарством просвете Ученички Парламент наше школе на челу са педагогом Сањом Коцић Маркакис учествовао је у кампањи Национални дан давања, у оквиру које су представили своје дугогодишње акције које су се истакле по својој хуманости, емпатији и солидарности. Најуспешније акције и идеје биле су препознате и награђене на Националном дану давања, међу њима и наша школа, рад Ученичког парламента – хуманост, солидарност и доброта наших Парламентараца на делу.