Представници Економске школе “Ђука Динић” боравили су на Стручном усавршавању у италијанском граду Болоњи, седишту најстаријег европског универзитета, у периоду од 22. до 26. јануара 2024. г.

У организацији мреже UNISER која се бави стручним усавршавањем наставника и стручних сарадника, као и разменама ученика и студената широм света, кроз Ерасмус+ и друге релевантне програме, професори економске групе предмета Каролина Прокоповић и Живојин Прокоповић и директорка школе Биљана Ђорђевић имали су прилику да кроз програм “Сенка на послу” (Job shadowing) у оквиру програма Uniser Open Days заједно са представницима других школа упознају италијански школски систем и да стекну додатне вештине потребне за писање пројеката који омогућавају умрежавање сродних школа на европском нивоу. Током програма учесници су упознали и културолошке знаменитости Болоње и регије Емилија Ромања, чији је центар управо Болоња.

Заједно са представницима Економске школе из Лесковца у овом програму су учествовале још две средње стручне школе из Србије и то из Ниша и Бачке Паланке.

Програм је укључивао и презентацију гостујућих школа као и размену идеја и искустава и постављање основа за учешће у будућим заједничким пројектима. Активности које се спроводе у Економској школи, наша дуга традиција у образовању кадрова са подручја рада Економија, право и администрација који су по завршетку школовања спремни и за свет рада и за даље школовање, побудиле су велико интересовање других учесника.

Интенција је да школе из различитих земаља разменом искустава дођу до бољих образовних постигнућа.

Овакве посете умногоме доприносе јачању капацитета наших просветних радника, доносе искорак ка интернационализацији и доносе потврду квалитета рада у нашим школама.
У Економској школи “Ђука Динић” тренутно се реализују и два пројекта за ученике, један у организацији Министарства просвете под називом “Млади ослушкују – образовање за демократију” и други кроз Ерасмус+ програм под називом “Бенефити усклађивања пословања са стандардима ЕУ”.