У ЦСУ Лесковац одржана је трећа по реду обука за ученике-учеснике пројекта од стране ментора из Центра за образовне политике Београд 25.4. Ова обука била је посвећена умрежавању и изради акционог плана као и менторски састанак ученика и ментора око писања предстојеће акције и идеје пројекта.