Угледни час и панел-дискусија о пројектном учењу

Економска школа „Ђука Динић” у сарадњи са ШУ Лесковац и ЦСУ организовала је 30.11. 2022.г. угледну активност и панел-дискусију на тему пројектног учења.

У првом делу догађаја професорке Каролина Прокоповић и Данијела Јовановић Алексић одржале су угледни час са ученицима другог разреда. Реч је о наставној јединици ”Пријем радника у радни однос”, која је реализована кроз пројекат „Први успешан корак у каријери” У припреми и реализацији ове наставне јединице имплементирано је пројектно учење као релативно нов и мултидисциплинарни наставни концепт, о чему је 31 наставник Економске школе прошао једномесечну обуку, на основу исказаних потреба за стручним усавршавањем.

Након часа организована је панел-дискусија о пројектном учењу (концепт, искуства, могућности имплементације, предности и недостаци) у којој су учествовале професорке које су реализовале угледни час, представници ШУ и ЦСУ Лесковац, као и аутори обуке о пројектном учењу. Модератор дискусије била је Биљана Ђорђевић, саветник–спољни сарадник МПНТР и директор Економске школе. Догађају су присуствовали професори Економске школе, професори и стручни сарадници из других школа на територији Града Лесковца, као и саветници–спољни сарадници МПНТР. Догађај је медијски пропраћен и оцењен је као веома успешан, како у смислу саме реализације угледног часа, који је представљен веома  стручно и иновативно, по оцени свих присутних, тако и у смислу актуелности теме која је представљена у самој панел-дискусији.

Ово је прва активност ове врсте, а планирамо да наставимо са  сличним активностима у циљу  бољег и јачег међупредметног повезивања, јачања међупредметних компетенција, иновирања наставе и умрежавања са другим образовним односно културним институцијама.