Када су нам наставници и професори говорили да је „од колевке па до гроба најлепше ђачко доба“ сви смо се смејали. Међутим, временом се испоставило да су били потпуно у праву. Зато ме за Економску школу вежу дивни тренуци, лепе успомене и најбољи професори, другарице и другови. Ђак генерације, прво место на републичком такмичењу из Политичке економије (уз подршку проф. Душана Павловића, званог Дућа) само су неки од лепих дешавања у средњој школи.

Дан пре уписа у Економску школу била сам сигурна да ћу уписати Биохемију и да ћу студирати медицину. Након аргументованог разговора са оцем уписала сам економску школу „Ђука Динић“ у Лесковцу. Нисам се покајала, напротив економска наука освојила је и мене и моје мисли. Уживала сам учећи разне економске дисциплине. Оцене и резултати су били логична последица. Уписала сам Економски факултет у Нишу и била најбољи студент и Економског факултета и Универзитета у Нишу (просечна оцена 9,70), те сам добила признање „Сребрни знак Универзитета у Нишу“. Пут ме даље водио до Економског факултета у Београду, где сам магистрирала. Докторску дисертацију одбранила сам 2001.године. У међувремену сам отпочела са радом на Економском факултету у Нишу, најпре као асистент приправник (1993.године), да би 2012.године била изабрана за редовног професора овог факултета. 2015.године постајем најмлађи декан ове престижне институције. Сада сам шеф Катедре за националну економију и финансије. Поред ове професионалне слике, постоји и друга страна медаље моје личности: приватан живот. Богу сам захвална на брижном и пажљивом супругу и двема предивним ћеркама.

Мој животни мото је: „Увек и свуда стварајте пространство љубави“.

РАДНА БИОГРАФИЈА

Јадранка Ђуровић Тодоровић рођена је 1968. године у Београду, општина Савски Венац. Основне студије завршила је 1991. године на Економском факултету Универзитета у Нишу са просечном оценом 9.70, као најбољи дипломирани студент на Факултету и Универзитету. Магистарску тезу под називом „Методи налажења оптималног портфолија на финансијском тржишту“ одбранила је 1995. године на Економском факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију под називом „Перспективе и могући правци развоја финансијског тржишта с освртом на Југославију“ одбранила је 2001.године на Економском факултету Универзитета у Нишу.

Засновала је радни однос 1.12.1993. године на Економском факултету у Нишу као асистент приправник, 1996. изабрана је за асистента, 2002.године постала је доцент, 2007. године изабрана је за ванредног професора, а од 2012.године налази се у звању редовног професора за ужу научну област Финансије, банкарство и осигурање. Наставу изводи на следећим предметима: Јавне финансије и Монетарна економија (основне академске студије), Монетарна економија II и Јавне финансије II (мастер академске студије) и Фискална економија и Монетарна теорија и политика (докторске академске студије).

Као аутор или коаутор објавила је више уџбеника (четири) и монографија (пет). Публиковала је велики број научних радова у међународним и домаћим часописима и учествовала са рефератима на конференцијама у земљи и иностранству (преко 200). У трогодишњем периоду (2015.-2018.) била је декан Економског факултета у Нишу. Током каријере била је члан Сената Универзитета у Нишу, члан Савета Универзитета у Нишу и Економског факултета, председник Привредно-економског савета града Ниша, председник Управног одбора АЛЕР-а у Лесковцу, члан многих тела и комисија. Била је ментор 12 докторских дисертација, преко 50 мастер радова и преко 200 дипломских радова. Рецензент је у бројним часописима (Теме – Универзитет у Нишу, Facta Universitatis – Универзитет у Нишу, Економске теме – Економски факултет Ниш, Анали Економског факултета у Суботици – Економски факултет Суботица, Економски хоризонти – Економски факултет Крагујевац, научни скупови Економског факултета у Нишу, Крагујевцу, Бијељини, на Палама).

Добитник је Октобарске награде града Лесковца за 2015. годину за изузетна остварења у области финансија и банкарства и афирмацију града Лесковца. Добитник је Сребрног знака Универзитета у Нишу као најбољи дипломирани студент на Универзитету за шк. 1991/92. годину (просечна оцена 9,70). Била је ангажована на четири национална пројеката ресорног министарства, на три међународна пројекта (два Темпус пројекта и један Ерасмус) и на шест пројеката Економског факултета у Нишу. Реализовала је два студијска боравка: у Кракову и Жешову (Пољска) 2006. године и Цељу (Словенија) 2018.године. Мајстор је каратеа и носилац црног појаса. Удата је и има две ћерке.