У Центру за стручно усавршавање у Лесковцу 13.2.2024. године одржана је прва  обука за запослене у школи – тим који учествује у пројекту “Млади ослушкују“ кога чини директор школе, педагог школе- координатор пројекта, психолог школе и 13 наставника различитих струка и за локалне актере са нивоа локалне заједнице. У исто време одржана је и трећа по реду обука за ученике чланове Ученичког Парламента од стране Центра за образовне политике и Центра за социјалну политику Београд, две организације које спроводе овај пројекат.

Циљ пројекта је оснаживање Ученичких Парламената из 16 средњих школа широм Србије за залагање, промоцију и заштиту људских права и демократије. Кроз овај пројекат ученици имају прилику да ојачају своје капацитете у домену заштите људских права и на тај начин допринесу општој добробити и социјалној кохезији у срединама у којима је положај младих додатно отежан материјалном ситуацијом и израженом дискриминацијом по било ком основу.

Теме које су се обрађивале на обуци за ученике- чланове Ученичког Парламента биле су:

– Промоција људских права, Како користити друштвене мреже у циљу промоције рада ученичког парламента, Јавно заступање-постаните јавни заступник са вежбама преговора.

Обука  за запослене у школи-тим и локалне актере / представнике локалне самоуправе, Школске управе Лесковац, представнике Савета родитеља, Канцеларије за младе / има  за  циљ  унапређење  компетенција релевантних  актера  из  локалних  заједница  у  области  заштите  људских  права,  унапређење демократске културе и унапређења партиципације и активизма младих, а у крајњем циљу, подигне свест актера у локалној заједници о активностима ученика из школе у пројекту и промовише акције које ће ученици спроводити крајем 2024. године.

Теме које су се обрађивале на обуци за запослене и локалне актере биле су:

-Партиципација младих и ученика у школи, Демократија-принципи и недостаци, Развој и заштита људских права, са дискусијама и разменом искустава.

Обука за локалне актере се спроводи кроз два циклуса – први који се спровео 13.2.2024. године и други ће бити у марту-априлу 2024. године.