Академија Филиповић једина у Србији поседује акредитацију за саветовање на тему ФУК–а. Представници ове академије одржали су презентацију запосленима Економске школе. Презентација је одржана 23.6. у просторијама школе, а циљ презентације је упознавање запослених са обавезама успостављања система финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава, као и појашњење улоге и циљева појединаца и тима за успостављање ФУК–а.

Запослени су имали прилике да стекну све важне информације у вези са системом финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Упознали су се са неопходним активностима на успостављању и раазвоју система финансијског управљања и контроле, законском  обавезом успостављања овог система, фазама у овом процесу и законском одговорношћу надлежних у КСЈ.