Ако изузмем период од кад сам постала мајка, дефинитивно су средњошколски дани били нешто најлепше што сам доживела. У почетку је постојао страх због потпуно нових економских предмета. Међутим, професори су својом преданошћу, трудом и радом, успели да отерају све недоумице у вези са избором који сам начинила, уписавши Економску школу „Ђука Динић“. Шта више, моји професори су пробудили љубав у економију и били мотив да истим путем наставим. Велика бела зграда у центру града Лесковца, није била само место провођења средњошколских дана, била је дом мојих школских другова и мене, четири године. Попут хероине чије име носи, моја Економска школа, извојевала је многе битке, а најважнија је да је и даље непресушни извор успешних ђака.

Александра Анђелковић је рођена 04.10.1983. године у Лесковцу, где је завршила основну и средњу економску школу Ђука Динић. Године 2002. уписала је Економски факултет у Нишу и на другој години студија определила се за смер Маркетинг. Била је учесник Економске клинике и активно радила на пројекту Симулација склапања купопродајног уговора. Током основних академских студија, као један од најбољих студената била је стипендиста Фонда за талентоване ученике и студенте, Хемофарм Концерна из Вршца и организације Путујемо у Европу. Основне академске студије завршила је 2007. године са просечном оценом 9,50 (девет и 50/100), одбранивши дипломски рад на тему Управљање квалитетом логистичких процеса на примеру Messer Tehnogas а.д. Београд – Фабрика Ниш. Мастер академске студије завршила је 2010. године на Економском факултету Универзитета у Нишу, са просечном оценом 10 (десет), када је одбранила мастер рад на тему Развој ланаца снабдевања уз подршку метода статистичке анализе. Докторску дисертацију, под називом Управљање ризицима ланца снабдевања у циљу повећања његове отпорности, одбранила је 2015. године, на Економском факултету у Нишу и стекла звање доктора наука – економске науке.

Радно искуство у сектору банкарства, од августа 2007. до октобра 2008. године, стекла је током рада у Pro Credit банци, а потом и у Привредној банци Београд, на позицији кредитног службеника за мала и средња предузећа. Од октобра 2008. године запослена је на Економском факултету Универзитета у Ниш. Прошавши кроз сва сарадничка звања, 2021. године изабрана је за ванредног професора за ужу научну област Пословно управљање. Тренутно изводи наставу на основним (предмети: Стратегијски менаџмент логистике, Међународна логистика, Канали маркетинга), мастер (предмети: Управљање ланцима снабдевања и Риверсна логистика) и докторским академским студијама (предмет: Менаџмент ланцима снабдевања), на Економском факултету у Нишу.

Током досадашњег рада на Економском факултету била је учесник бројних тела Економског факултета у Нишу, али и шире заједнице. Ваннаставне студентске активности подржавала је улогом ментора на пројектима Допринос академаца развоју (ДАР), у организацији Економског факултета у Нишу, у три наврата 2016., 2017. и 2018. године и Future Marketing Forum, 2013. године, у организацији студентске организације AIESEC.

Године 2010. била је ангажована као тренер запослених у Канцеларији за локални економски развој у општинама Сврљиг и Мерошина, на тему Инструменти економског развоја и расположиви фондови за привлачење инвестиција. У три наврата је била гостујући истраживач, преко програма One Month Visits to Austria,а у организацијиThe Austrian Agency for International Cooperation in Education & Research (OeAD-GmbH) и Centre for International Cooperation & Mobility (ICM) и то на:

  • Универзитету у Бечу, на Департману за производњу и логистику, у периоду од 1. до 31. октобра 2013. године и
  • Економском универзитету, на Департману за производни менаџмент, у периоду од 1. до 30. септембра 2015. и 2016. године.

У оквиру Erasmus+ програма мобилности, од 22. до 27. марта 2018. године била је гостујући предавач на D. A. Tsenov Academy of Economics у Свиштову (Бугарска). Такође, у улози гостујућег предавача нашла се и марта 2017. године на Руској царинској академији.

У току свог научно-истраживачког рада учествовала је у реализацији међународних и домаћих пројеката. Била је учесник бројних конференција, како домаћих тако и међународних. До сада је публиковала преко 70 научних радова и две коауторске монографије, Операциони менаџмент: Процесном оријентацијом до конкурентске предности и Дизајн и функционисање глобалних ланаца снабдевања.

Супруга је и мајка Вељка и Зоје.