Посета школи за основно и средње образовање “11. октобар” (ЈУГПРЕС)