Економска школа укључила се као једна од 16 школа у Србији у пројекат “Млади ослушкују” од стране Центра за образовне политике чији је циљ оснаживање Ученичких парламената за залагање, промоцију и заштиту људских права и демократије.

У пројекат сем сколе укључени су и релевантни актери представници локалних самоуправа и организација цивилног друштва.

На првом иницијалном састанку са представницима Центра за образовне политике са директором, педагогом школе и наставницима менторима договорене су прве пројектне активности као што су:

-спровођење програма обуке за чланове Ученичког парламента, запослене у школи,

-пружање менторске и финансијске подршке Ученичком Парламенту у спровођењу изабраних активности и

-спровођење акција од стране Ученичког Парламента чији је циљ заштита људских права и борба против дискриминације.