Седница представника ученичких парламената Републике Србије под називом  „Активна улога вршњачких тимова школа у развоју емпатије и солидарности“ одржана је 3. октобра 2023. године у Дому Народне скупштине Републике Србије у Београду у склопу Дечје недеље.  Седници је присуствовао педагог школе и координатор за рад Ученичког Парламента Сања Коцић Маркакис и две ученице -представници Ученичког Парламента.

Шездесет средњошколаца, представника Ученичких парламената из читаве Србије, ималао је прилику да у Народној скупштини Републике Србије изложе своје ставове и идеје и дискутују о развијању и неговању културе толеранције код деце и младих, промовисању разумевања и уважавања различитости, развоју тимског духа и сарадње, вршњачком менторству као и механизмима превенције сваке врсте насиља, како у образовном систему, тако и у друштву у целини. Организатор скупа било Министарство за бригу о породици и демографију и Пријатељи деце Србијe.